Caroline Guitar Company

Til fingerspissene kvalitetsprodukter, bygget av profesjonelle musikere som vet hva som skal til for at det skal virke både sonisk og på veien.