Mad Professor

Finnene i Mad Professor er en av våre sterkeste merkevarer og vi har fulgt hverandre tett de siste ti årene.
Mad Professor er det beste en kan få fra våre finske naboer, tett etterfulgt av Nokia.