Walrus Audio

Walrus Audio er et kreativt pedalmerke som legger vekt på lett eksperimentelle effekter.
Her finner du eteriske klanger og delayer, oktavpedaler, phase og chorus, og ikke minst en rekke herlige overdrive og distorionpedaler.